Старият Завет

Новият Завет

Михей 4:5 Цариградски (BG1871)

Защото всичките народи ходят всеки в името на бога си; А ние ще ходим в името на Господа Бога нашего във век и във век.

Прочетете пълната глава Михей 4

Изглед Михей 4:5 в контекст