Старият Завет

Новият Завет

Михей 3:12 Цариградски (BG1871)

За то Сион заради вас ще се изоре като нива, И Ерусалим ще стане грамади, И гората на дома Господен като високи места на дъбрава.

Прочетете пълната глава Михей 3

Изглед Михей 3:12 в контекст