Старият Завет

Новият Завет

Михей 1:8 Цариградски (BG1871)

За то ще ридая и ще лелеча, Ще ходя съблечен и гол: Ще направя ридание като чакалите, И сетувание като камилоптиците.

Прочетете пълната глава Михей 1

Изглед Михей 1:8 в контекст