Старият Завет

Новият Завет

Малахия 3:7 Цариградски (BG1871)

От дните на отците си Отделихте се от повеленията ми, и не ги упазихте. Обърнете се към мене, и ще се обърна към вас, Говори Господ Саваот. Но рекохте: В какво да се обърнем?

Прочетете пълната глава Малахия 3

Изглед Малахия 3:7 в контекст