Старият Завет

Новият Завет

Малахия 3:15 Цариградски (BG1871)

И сега ние ублажаваме гордите; Ей, онез които правят беззаконие успяват; Ей, онез които изкушават Бога, и те се избавят.

Прочетете пълната глава Малахия 3

Изглед Малахия 3:15 в контекст