Старият Завет

Новият Завет

Малахия 2:11 Цариградски (BG1871)

Защото Юда се поведе лъстиво, И стори се гнусота в Израил и в Ерусалим; Защото Юда оскверни светото Господне което възлюби, И ожени се за дъщеря на чужд бог?

Прочетете пълната глава Малахия 2

Изглед Малахия 2:11 в контекст