Старият Завет

Новият Завет

Левит 5:16 Цариградски (BG1871)

И каквото е съгрешил в посветените вещи да го плати, и да притури на него една пета част, и да я даде на свещеника; и да направи свещеникът умилостивение за него чрез овена на приношението за престъпление; и ще му се прости.

Прочетете пълната глава Левит 5

Изглед Левит 5:16 в контекст