Старият Завет

Новият Завет

Левит 26:24 Цариградски (BG1871)

тогаз ще пойда и аз противно на вас, и ще ви поразя аз седмократно заради греховете ви.

Прочетете пълната глава Левит 26

Изглед Левит 26:24 в контекст