Старият Завет

Новият Завет

Изход 7:5 Цариградски (BG1871)

И ще познаят Египтяните че аз съм Господ, кога простра ръката си върху Египет и изведа Израилевите синове отсред тях.

Прочетете пълната глава Изход 7

Изглед Изход 7:5 в контекст