Старият Завет

Новият Завет

Изход 1:14-22 Цариградски (BG1871)

14. и огорчаваха живота им с жестокото работене в калта, и в кирничите, и в всичките работи на полетата: всичките им работи с които ги порабощаваха бяха жестоки.

15. И говори Египетский цар на бабите Еврейски, (от които първата се именуваше Шифра, а втората Фуа,)

16. и рече им: Когато бабувате на Еврейките и видите ги че раждат, ако е мъжко, убивайте го, ако ли е женско, тогаз нека живее.

17. Но бабите се убояха от Бога, и не правеха каквото им рече Египетский цар, но оставяха живи мъжките.

18. Тогаз повика Египетский цар бабите и рече им: Защо направихте това нещо, и оставяте живи мъжките?

19. И бабите говориха Фараону: че Еврейките не са като Египетските жени; защото са здрави, и раждат преди да влязат при тях бабите.

20. И Бог правеше добро на бабите; и умножаваха се людете и укрепяваха се твърде много.

21. И понеже се боеха бабите от Бога, направи им къщи.

22. А Фараон заповяда на всичките си люде и казваше: Всяко мъжко което се роди, хвърляйте го в реката; а всяко женско оставяйте да живее.

Прочетете пълната глава Изход 1