Старият Завет

Новият Завет

Исус Навиев 7:9 Цариградски (BG1871)

И като чуят Хананейците и всичките жители на земята, ще ни обиколят, и ще изчезне името ни от земята; и що ще направиш за великото си име?

Прочетете пълната глава Исус Навиев 7

Изглед Исус Навиев 7:9 в контекст