Старият Завет

Новият Завет

Исус Навиев 4:2 Цариградски (BG1871)

Вземете си дванадесет человека от людете, по един человек от всяко племе,

Прочетете пълната глава Исус Навиев 4

Изглед Исус Навиев 4:2 в контекст