Старият Завет

Новият Завет

Исус Навиев 3:14 Цариградски (BG1871)

И щом се дигнаха людете из шатрите си за да преминат Йордан, и свещениците които носеха ковчега на завета пред людете,

Прочетете пълната глава Исус Навиев 3

Изглед Исус Навиев 3:14 в контекст