Старият Завет

Новият Завет

Исус Навиев 3:12 Цариградски (BG1871)

И сега изберете си дванадесет мъже от Израилевите племена, по един мъж от всяко племе.

Прочетете пълната глава Исус Навиев 3

Изглед Исус Навиев 3:12 в контекст