Старият Завет

Новият Завет

Исус Навиев 21:12 Цариградски (BG1871)

А нивите на града и селата му дадоха на Халева Иефониевия син за притежание нему.

Прочетете пълната глава Исус Навиев 21

Изглед Исус Навиев 21:12 в контекст