Старият Завет

Новият Завет

Исус Навиев 19:17 Цариградски (BG1871)

четвъртото жребие излезе на Исахара, за Исахаровите синове по родовете им.

Прочетете пълната глава Исус Навиев 19

Изглед Исус Навиев 19:17 в контекст