Старият Завет

Новият Завет

Исус Навиев 19:10 Цариградски (BG1871)

И излезе третото жребие на Завулоновите синове по родовете им; и пределът на наследието им беше до Сарид;

Прочетете пълната глава Исус Навиев 19

Изглед Исус Навиев 19:10 в контекст