Старият Завет

Новият Завет

Исус Навиев 18:20 Цариградски (BG1871)

А пределът му към източната страна беше Иордан. Това беше според предела си изоколо, наследието на Вениаминовите синове по родовете им.

Прочетете пълната глава Исус Навиев 18

Изглед Исус Навиев 18:20 в контекст