Старият Завет

Новият Завет

Исус Навиев 14:7 Цариградски (BG1871)

Аз бях на четиридесет години когато ме прати Моисей раб Господен от Кадис-варни за да прегледам земята; и донесох му известие според както ми беше на сърдце.

Прочетете пълната глава Исус Навиев 14

Изглед Исус Навиев 14:7 в контекст