Старият Завет

Новият Завет

Исус Навиев 13:4 Цариградски (BG1871)

от южната страна, всичката земя на Ханаанците, и Меара, която е на Сидонците до Афек, до Аморейските предели;

Прочетете пълната глава Исус Навиев 13

Изглед Исус Навиев 13:4 в контекст