Старият Завет

Новият Завет

Исус Навиев 13:29 Цариградски (BG1871)

И даде Моисей наследие на половината от Манасиевото племе; и стана стяжание на половината от племето на Манасиевите синове според родовете им.

Прочетете пълната глава Исус Навиев 13

Изглед Исус Навиев 13:29 в контекст