Старият Завет

Новият Завет

Исус Навиев 13:16 Цариградски (BG1871)

И пределите им бяха от Ароир, който е при устието на потока Арнон, и града който е всред потока, и всичката равнина до Медева,

Прочетете пълната глава Исус Навиев 13

Изглед Исус Навиев 13:16 в контекст