Старият Завет

Новият Завет

Исус Навиев 11:1 Цариградски (BG1871)

И като чу това Явин Асорский цар, прати на Иовава Мадонския цар, и на Симвронския цар, и на Ахсафския цар,

Прочетете пълната глава Исус Навиев 11

Изглед Исус Навиев 11:1 в контекст