Старият Завет

Новият Завет

Исус Навиев 1:2 Цариградски (BG1871)

Рабът ми Моисей умря; сега прочее стани та мини този Иордан, ти и всичките тия люде, в земята която аз давам на тях, на Израилевите синове.

Прочетете пълната глава Исус Навиев 1

Изглед Исус Навиев 1:2 в контекст