глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66

Старият Завет

Новият Завет

Исая 43 Цариградски (BG1871)

1. И сега така говори Господ, Творецът ти, Якове, И Създателят ти, Израилю: Не бой се, защото аз те избавих, Призвах те по име: мой си ти.

2. Когато минуваш през водите с тебе ще бъда, И през реките, не ще те потопят: Когато ходиш през огъня ти няма да се изгориш, И пламикът не ще те опали.

3. Защото аз съм Иеова Бог твой, Светий Израилев, Спасител твой: За твой изкуп дадох Египет, За тебе Етиопия и Сева.

4. Понеже ти бе многоценен пред очите ми, Почтен беше ти, и аз те възлюбих; За то ще дам человеци за тебе, И народи за живота ти.

5. Не бой се; защото аз съм с тебе: От изток ще доведа потомството ти, И от запад ще те събера:

6. Ще река Северу: Дай, И Югу: Да не възбраниш: Доведи синовете ми от далеч, И дъщерите ми от краищата на земята,

7. Всички които се наричат с името ми, Които за славата си сътворих: Създадох ги и ги направих.

8. Изведи слепите люде които имат очи, И глухите които имат уши:

9. Нека се съберат всите народи наедно, И нека дойдат на куп племената: От тях кой би възвестил това, и показал би нам прежните събития? Нека доведат свидетелите си, и нека се оправдаят, За да чуят человеците и да рекат: Това е истинно.

10. Свидетели мои вие сте, говори Господ, И рабът ми когото избрах, За да узнаете и да повярвате в мене, И да разумеете че съм аз: Преди мене Бог не е бил, И след мене няма да бъде.

11. Аз, аз съм Господ; И освен мене спасител няма.

12. Аз възвестих, и спасих, и показах; И не е имало у вас чужд бог; А вие ми сте свидетели, говори Господ, че аз съм Бог.

13. И преди деня, Аз съм; И няма който да избавя от ръката ми: Аз действувам, и кой може да възбрани?

14. Така говори Господ Ваший Изкупител, Светий Израилев: За вас проводих у Вавилон, И свалих бежанци всички тях, И Халдеите на които викът е в корабите.

15. Аз съм Господ, Светий ваш, Творец Израилев, Цар ваш.

16. Така говори Господ Който прави път в морето И пътека в буйните води,

17. Който извожда колесници, и коне, войска, и сила: Те всички ще легнат, няма да станат: Погинаха, угаснаха както свещило от лен.

18. Не поменувайте първите, И не помнете прежните събития

19. Ето, аз ще направя ново нещо: Сега ще изникне: не ще ли да го познаете? Ей, ще направя път в пустинята, Река в безводната.

20. Полските зверове ще ме прославят, чакалите и камилоптиците; Защото давам вода в пустинята, Реки в безводната, За да напоя людете си, избраните си.

21. Тези люде създадох аз за себе си: Те ще повествуват хвалата ми.

22. Но ти, Якове, не ме призова; Но ти, Израилю, отекчи се от мене.

23. Не ми си приносял агънците на всесъженията си, Нито си ме почитал с жъртвите си: Аз не те поработих с приношения, И не ти натегнах с ливан:

24. Не си купил за мене благовонна тръст със сребро, Нито си ме наситил с тлъстината на жъртвите си; Но ти си мене поработил с греховете си, Натегнал си ми с беззаконията си.

25. Аз, аз съм който заглаждам твоите престъпления за себе си, И няма да си напомня за греховете ти.

26. Подсети ме, да се съдим наедно: Казвай ти, за да се оправдаеш.

27. Праотецът твой съгреши, И учителите ти престъпиха против мене.

28. За то осквернени направих князовете на светилището, И предадох Якова на проклетия, И Израиля на поругания.