глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66

Старият Завет

Новият Завет

Исая 2 Цариградски (BG1871)

1. Словото, което се откри на Исаия, сина Амосова, заради Юда и Ерусалим.

2. В последните дни Гората на дома Господен Ще се утвърди на върха на горите, И ще се възвиси над хълмовете; И всичките народи ще се стекат в нея.

3. И много племена ще отидат и ще рекат: Дойдете да възлезем на гората Господня, В дома на Бога Яковова; И ще ни научи пътищата си, И ще ходим в стъпките му; Защото от Сион ще излезе закон, И слово Господне от Ерусалим.

4. И ще съди помежду народите, И ще обличи много племена; И ще изковат ножовете си за палечници, И копията си за сърпове: Народ върх народ не ще да дигне нож, Нито ще научат вече бран.

5. Доме Яковов, дойдете, И да ходим в Господнята виделина,

6. Понеже ти си оставил людете си, дома Яковов; Защото се напълниха из изток, И станаха прокобители както Филистимците, И съединиха се с чадата на иноплеменниците.

7. И земята им се напълни със сребро и злато, И няма свършък на съкровищата им: Напълни се земята им и с коне, И няма свършък на колесниците им.

8. И напълни се земята им с идоли: Поклониха се на ръчните си дела, На онова което пръстите им направиха.

9. И наведе се простолюдин, И унизи се големец; И ти не ще им простиш.

10. Влез в скалата и скрий се в пръстта Поради страха от Господа, И поради славата на неговото величие.

11. Горделивите человечески очи ще се унижат, И надигането на человеците ще се наведе; А само Господ ще се възвиси в онзи ден.

12. Защото денят на Господа Саваота ще бъде Върх всекиго горделив и величав, И върх всекиго що се надига, (и ще се унижи,)

13. И върх всичките Ливански кедри високи и възвишени, И върх всичките Васански дъбове,

14. И върх всичките високи гори, И върх всичките възвишени бърда,

15. И върх всеки висок стълп, И върх всяка обградена стена,

16. И върх всичките Тарсийски кораби, И върх всичките насладителни гледания.

17. И височината на человека ще се наведе, И надигането на человеците ще се унижи; А само Господ ще се възвиси в онзи ден;

18. И идолите съвсем ще се изгубят,

19. И те ще влязат в пещерите на скалите И в дупките на земята Поради страха от Господа И поради славата на величието му, Когато стане да разтрепери земята.

20. В онзи ден ще хвърли человек На къртовете и на прилепите Сребърните си идоли и златните си идоли, Които направи за себе си за да се кланя,

21. За да влезе в дупките на канарите И в разселините на скалите Поради страха от Господа И поради славата на величието му, Когато стане да разтрепери земята.

22. Оставете се от человека, На когото диханието е в ноздрите му; Защото за какво се счита той?