глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66

Старият Завет

Новият Завет

Исая 19 Цариградски (BG1871)

1. Пророчество за Египет: - Ето, Господ възсяда на лек облак И ще дойде върх Египет; И Египетските идоли ще потреперят от лицето му, И сърдцето на Египет ще се разтопи всред него.

2. И ще подигна Египтяни против Египтяни; И ще ратува всеки против брата си И всеки против ближния си, - Град против град, царство против царство.

3. И ще повене духът на Египет вътре в него; И ще разсипя съвета му; И ще потърсят идолите, и чародеите, И бесовъпрошателите, и вълшебниците.

4. И ще предам Египтяните в ръката на жесток господар; И свиреп цар ще ги владее, Говори Господ Иеова Саваот.

5. И водите ще изчезнат из морето, И реката ще пресекне и ще пресъхне,

6. И реките ще престанат, И оградените отоци ще спаднат и ще изсъхнат; И тръстта и ситникът ще повенат.

7. Ливадите при реката, при устията на реката, И всичко посеено при реката Ще изсъхне, ще се разпилее, и ще се изгуби.

8. И рибарите ще охкат, И всички които хвърлят въдица в реката ще ридаят, И които метат мрежи във водата ще жалеят;

9. И които работят тънък лен, И които тъкат висон, ще се посрамят.

10. И всите негови стълпове ще се съкрушат, И всички които правят печалба ще бъдат скърбни духом.

11. Наистина князовете на Танис са безумни, Съветът на мъдрите Фараонови съветници стана безсловесен. Как ще кажете всеки Фараону: Аз съм син на мъдри, Син на древни царе?

12. Де са сега твоите мъдреци? И нека ти изявят сега, и нека разумеят Що е решил Господ Саваот за Египет.

13. Князовете на Танис избезумяха, Князовете на Мемфис се заблудиха, И измамиха Египет началниците на племената му.

14. Господ смеси всред него дух на замайване; И измамиха Египет във всичките му дела, Както пияний полита в бълването си.

15. И не ще има дело за Египет Което главата или опашката, финикът или ситникът, да може да направи.

16. В онзи ден Египтяните ще са като жени, И ще треперят и ще се боят От замахването на ръката на Господа Саваота С която той замахна върх тях.

17. И Юдината земя ще е ужас на Египтяните: Всеки който я поменува ще се ужасава За решението на Господа Саваота Което реши против тях.

18. В онзи ден пет града ще има в Египетската земя Които ще говорят Ханаанския език И ще се кълнат в Господа на Силите: Единият ще се именува град Херес.

19. В онзи ден ще бъде олтар Господу Всред Египетската земя, И стълп Господу при предела й.

20. И ще бъде в Египетската земя За знамение и свидетелство Господу на Силите; Защото ще викнат към Господа от притеснителите, И ще им проводи спасител и велик, И ще ги избави.

21. И ще стане познат Господ на Египтяните; И Египтяните ще познаят Господа в онзи ден, И ще принесат жъртва и приношение, И ще обрекат оброк Господу, и ще го изпълнят.

22. И ще удари Господ Египет: Ще удари и ще изцели; И ще се обърнат към Господа; И ще бъде умолен от тях, и ще ги изцели.

23. В онзи ден ще бъде друм От Египет към Асирия; И Асирийците ще дойдат в Египет, И Египтяните в Асирия: Египтяните с Асирийците ще служат Господу.

24. В онзи ден Израил ще бъде третий С Египтянина и Асириеца: Благословение всред земята ще бъде;

25. Защото Господ на Силите ще ги благослови и ще рече: Благословен Египет, людете мои, И Асирия, делото на ръцете ми, И Израил, наследието ми.