глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66

Старият Завет

Новият Завет

Исая 10 Цариградски (BG1871)

1. Горко на тези които заповедват неправедни заповеди, И на писците които пишат насилие,

2. За да лишат сиромасите от съда, И да разграбят праведното на нищите от людете ми, За да им станат корист вдовиците, И да съблекат сирачетата!

3. И що ще да направите в деня на посещението, И в гибелта която ще дойде от далеч? Към кого ще притичате за помощ? И де ще оставите славата си?

4. Без мене ще се наведат между вързаните, И ще паднат отдолу под убитите. С всичко това гневът му не се повърна, Но ръката му е още простряна.

5. Горко на Асириеца, тоягата на яростта ми! И бичът в ръката му е гневът ми!

6. Ще го проводя върх лицемер народ, И ще му дам заповед върх людете на яростта си, За да донесе користи, и да грабне грабеж, И да ги стъпче като калта на пътищата.

7. Но той не разумява така, Нито сърдцето му размишлява така; Но в сърдцето му е Да низвърне и да изтреби народи не малко.

8. Защото говори: Князовете ми не са ли всичките царе?

9. Не е ли Халне както Кархамис? Не е ли Емат както Арфад? Не е ли Самария както Дамаск?

10. Както ръката ми превзе царствата на идолите На които истуканите беха по-много от Ерусалимските и Самарийските,

11. Не ще ли направя, както направих на Самария и на нейните идоли, Така и на Ерусалим и на кумирите му?

12. За то, Като свърши Господ всичкото си дело Над гората Сион и над Ерусалим, Ще накажа, дума, плода на горделивото сърдце на Асирийския цар, И възгордението на високонадигнатите му очи.

13. Защото говори: Със силата на ръката си направих това, И с мъдростта си, понеже съм разумен; И преместих пределите на народите, И разграбих съкровищата им, И като крепък свалих седещите на високо;

14. И ръката ми намери, както гнездо, богатството на людете; И както събира някой яйца оставени, Така събрах всичката земя аз; И никой не поклати крило, или отвори уста, или пошепна.

15. Да ли би се похвалила секирата против тогози който сече с нея? Може ли се велехвали трионът против тогози който го движи? – Както ако би дигнал жезълът тези които го дигат, - Както ако би възвисила тоягата тогози който не е дърво.

16. За то Господ, Господ Саваот, Ще проводи на тлъстите му мършавост; И под славата му ще се разпали пожар Както пожар от огън.

17. И светът на Израиля ще бъде огън, И Светият негов, пламен; И ще изгори и пояде трънете му И глоговете му в един ден;

18. И ще погуби славата на дъбравата му и на плодовитото му поле От душа до плът; И ще бъде както немощен когато чезне.

19. А остатъкът на дъбравните му дървета ще бъде малочислен, Щото дете да ги изпише.

20. И в онзи ден Остатъкът на Израил И спасените от Якововия дом Няма да се подпират вече на тогоз който ги порази, Но ще се подпират с истина на Господа, Светия Израилев.

21. Остатъкът ще се обърне, Якововът остатък, Към Бога крепкаго.

22. Защото, ако и да са людете ти, Израилю, като морския песък, Остатък от тях ще се обърне: Определеното погубление ще се излее с правда;

23. Защото Господ Бог Саваот ще извърши Определено погубване всред всичката земя.

24. За то, така говори Господ Бог Саваот: Люде мои които живеете в Сион, Да се не боите от Асириеца: Ще ви удари с жезъл, И ще дигне тоягата си против вас Според способа на Египет;

25. Защото още твърде малко, и яростта ще престане, И гневът ми ще бъде в погибел тям,

26. И Господ на Силите ще дигне върх него бич Според поразението на Мадиама в канарата Орив; И както жезълът му се възвиси на морето, Така ще го възвиси според способа на Египет.

27. И в онзи ден Товарът му ще се снеме от плещите ти, И яремът му от врата ти; И яремът ще се съкруши поради тлъстината.

28. Той дойде в Гаят, мина в Мигрон: В Михмас ще разтовари съсъдите си.

29. Заминаха прехода: Нощуваха в Гава: Рама се устраши: Гавая Саулова се разбяга.

30. Възвиси гласа си, Галимова дъщеро: Направи го да се чуе в Лаис, Нищий Анатоте.

31. Мадмина се пренесе: Жителите на Гевим побегнаха.

32. И само днес като остане в Ноб Ще помаха с ръката си към гората на Сионовата дъщеря, Към хълма на Ерусалим.

33. Ето, Господ Иеова Саваот Ще изкастри хубавите ветви със страшна сила; И възвишените ще се съкрушат, И надигнатите ще се снишат.

34. И гъстите на дъбравата ще изсече с железо; И Ливан ще падне чрез Крепкия.