Старият Завет

Новият Завет

Иоил 3:13 Цариградски (BG1871)

Турете сърп, защото жетвата е узряла: Дойдете, слезте; защото жлебът е пълен, Поджлебниците се преливат; Понеже злината им е голяма.

Прочетете пълната глава Иоил 3

Изглед Иоил 3:13 в контекст