Старият Завет

Новият Завет

Иоил 1:9 Цариградски (BG1871)

Хлебното приношение и възлиянието се отне От дома Господен: Сетуват свещениците, Служителите Господни.

Прочетете пълната глава Иоил 1

Изглед Иоил 1:9 в контекст