Старият Завет

Новият Завет

Езекил 47:3 Цариградски (BG1871)

И человекът който имаше мярката в ръката си, като излезе към изток премери тисяща лакти, и ме преведе през водата: водата бе до глезени.

Прочетете пълната глава Езекил 47

Изглед Езекил 47:3 в контекст