Старият Завет

Новият Завет

Езекил 44:29 Цариградски (BG1871)

Ще ядат хлебното приношение, приношението за грях и приношението за престъпление; и всяко посвещение в Израил ще е тяхно.

Прочетете пълната глава Езекил 44

Изглед Езекил 44:29 в контекст