Старият Завет

Новият Завет

Езекил 4:3 Цариградски (BG1871)

И вземи желязна плоча, и тури я като желязна стена между тебе и града, и утвърди лицето си против него; и ще бъде обсаден, и ще туриш обсада против него. То ще е знак на Израилевия дом.

Прочетете пълната глава Езекил 4

Изглед Езекил 4:3 в контекст