Старият Завет

Новият Завет

Ездра 2:15 Цариградски (BG1871)

Адинови синове, четиристотин и петдесет и четири:

Прочетете пълната глава Ездра 2

Изглед Ездра 2:15 в контекст