глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

Старият Завет

Новият Завет

Ездра 10 Цариградски (BG1871)

1. И като се молеше Ездра и се изповядваше с плач, паднал пред дома Божий, събра се при него от Израиля събрание много голямо, мъже, и жени, и деца; защото плачеха людете с голям плач.

2. И отговори Сехания Иехииловът син, от Еламовите синове, та рече на Ездра: Ние беззаконнувахме пред Бога нашего, и взехме чужди жени от людете на земята; но сега има надежда в Израил колкото за това нещо.

3. Сега прочее нека направим завет с Бога нашего да напуснем всичките жени и родените от тях, според съвета на господаря ми и на онези които треперят от заповедта на Бога нашего; и нека бъде според закона.

4. Стани; защото това нещо на тебе надлежи; и ние сме с тебе: укрепи се и прави.

5. Тогаз стана Ездра та закле началниците на свещениците на Левитите, и на всичкия Израил че ще направят според тази дума. И те се заклеха.

6. И стана Ездра от лицето на дома Божий та отиде в обиталището на Иоанана Елиасивовия син; и когато отиде там, хляб не яде и вода не пи, защото беше в сетувание поради престъплението на пленените.

7. И прогласиха по Юдея и Ерусалим към всичките синове на плена да се съберат в Ерусалим;

8. и всеки който не дойде в три дни според съвета на началниците и старейшините, ще бъде под проклетия всичкий му имот, и той ще се отлъчи от събранието на пленените.

9. И събраха се в три дни всичките Юдини и Вениаминови мъже в Ерусалим. Беше деветий месец на двадесетият ден на месеца; и всичките люде седнаха с стъгдата на дома Божий, и треперяха поради това нещо и от буйния дъжд.

10. И стана Ездра свещеникът та им рече: Вие беззаконнувахте, и взехте чужди жени да притурите на престъплението на Израиля.

11. Сега прочее изповядайте се Господу Богу на отците си, и направете волята му; и отделете се от людете на таз земя и от чуждите жени.

12. И отговори всичкото събрание та рече с голям глас: Както говори ти така ще направим.

13. Людете обаче са много, и времето много дъждовито, и не можем да стоим вън; и делото не е за един ден нито за два, защото сме мнозина които съгрешихме в това нещо.

14. За то нека се определят наши началници за всичкото събрание, и нека дойдат в определени времена всички които са взели чужди жени по нашите градове, и с тях старейшините на всеки град, и съдиите му, додето пламенният гнев на Бога нашего за това нещо се отвърне от нас.

15. Определиха се прочее за това Ионатан Асаиловът син и Яазия Текуевът син; а Месулам и Саватай Левитинът бяха им помощници.

16. И направиха така синовете на плена. И Ездра свещеникът, и някои началници на отечествията според отеческите си домове, и те, всички по име, се отделиха, и седнаха първия ден на десетия месец за да изпитат тази работа.

17. И свършиха с всичките мъже които беха взели чужди жени до първия ден на първия месец.

18. И помежду синовете на свещениците се намериха таквиз които бяха взели чужди жени: от синовете на Исуса Иоседековия син и братята му, Маасия, и Елиезер, и Ярив, и Годолия.

19. И дадоха ръцете си че ще отпратят жените си; и като престъпници принесоха за престъплението си овен от стадото.

20. И от Емировите синове, Ананий и Зевадия.

21. И от Харимовите синове, Маасия, и Илия, и Семаия, и Иехиил, и Озия.

22. И от Пасхоровите синове, Елиоинай, Маасия, Исмаил, Натанаил, Иозавад, и Еласа.

23. А от Левитите, Иозавад, и Семей, и Келаия, (той е Келита), Пефаия, Юда, и Елиезер.

24. И от певците, Елиасив. И от вратарите, Селум, и Телем, и Урий.

25. А от Израил, от Фаросовите синове, Рамия, Иезия, и Мелхия, и Миамин, и Елеазар, и Мелхия, и Ванаия.

26. И от Еламовите синове: Матания, Захария, и Иехиил, и Авдий, и Иеримот, и Илия.

27. И от Затуевите синове, Елиоинай, Елиасив, Матания, и Иеримот, и Завад, и Азиза.

28. А от Виваевите синове, Иоанан, Анания, Завай, и Атлай.

29. И от Ваниевите синове, Месулам, Малух, и Адаия, Ясув, и Сеал, и Рамот.

30. И от синовете на Фаат-моава, Адна, и Хелал, Ванаия, Маасия, Матания, Веселеил, и Вануй, и Манасия.

31. И от Харимовите синове, Елиезер, Иесия, Мелхия, Семаия, и Симеон.

32. Вениамин, Малух, и Самария.

33. От Асумовите синове, Матенай, Матата, Завад, Елифалет, Иеремай, Манасия, и Семей.

34. От Ваниевите синове, Маадай, Амрам, и Уил,

35. Ванаия, Ведеия, Хелуй,

36. Вания, Меримот, Елиасив,

37. Матания, Матенай, и Яасо,

38. и Ваний, и Вануй, и Семей,

39. и Селемия, и Натан, и Адаия,

40. Махнадевай, Сасай, Сарай,

41. Азареил, и Селемия, Самария,

42. Селум, Амария, и Иосиф.

43. От Невоевите синове, Иеиил, Мататия, Завад, Зевина, Ядав, и Иоил, и Ванаия.

44. Всички тези бяха взели чужди жени; и някои от тех имаха жени от които бяха родили чада