Старият Завет

Новият Завет

Естир 9:4 Цариградски (BG1871)

Понеже Мардохей бе голям в царския дом, и слухът му се раздаде по всичките области; защото человекът Мардохей напредваше и се увеличаваше.

Прочетете пълната глава Естир 9

Изглед Естир 9:4 в контекст