Старият Завет

Новият Завет

Естир 9:24 Цариградски (BG1871)

защото Аман, синът на Амедата Агагеца, врагът на всичките Юдеи, ухитри против Юдеите да ги погуби и хвърли фур (сиреч жребие) да ги погуби и да ги изтреби.

Прочетете пълната глава Естир 9

Изглед Естир 9:24 в контекст