глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

Старият Завет

Новият Завет

Естир 9 Цариградски (BG1871)

1. А в дванадесетия месец, той е месец Адар, в тринадесетия ден на истия, когато заповедта на царя и повелението му бе близу да се извърши, в деня в който враговете не Юдеите се надееха да ги обладаят, (но се обърна напротив, защото Юдеите обладаха онези които ги ненавидеха,)

2. събраха се Юдеите в градовете си по всичките области на цар Асуира за да турят ръка на тези които искаха злото им; и никой не можа да им се съпротиви, защото страхът им нападна върх всичките люде.

3. И всичките началници на областите, и сатрапите, и областниците, и царските настоятели помагаха на Юдеите; защото страхът на Мардохея нападна върх тях.

4. Понеже Мардохей бе голям в царския дом, и слухът му се раздаде по всичките области; защото человекът Мардохей напредваше и се увеличаваше.

5. И поразиха Юдеите всичките си неприятели с удар на меч, и убиване, и погибел, и направиха както искаха на онези които ги мразеха.

6. И в Суса столицата убиха Юдеите и погубиха петстотин мъже.

7. И Фарсанда, и Далфона, и Аспата,

8. и Пората, и Адалия, и Аридата,

9. и Фармаста, и Арисая, и Аридая, и Ваезата,

10. десетте синове на Амана Амедатаевия син, неприятеля на Юдеите, убиха; върх користи обаче не туриха ръка.

11. В онзи ден числото на убитите в Суса столицата се донесе пред царя.

12. И рече царят на Естир царицата: В Суса столицата убиха Юдеите и погубиха петстотин мъже и десетте Аманови синове: какво ли са направили в другите царски области! Сега що е прошението ти? и ще ти се даде; и що е още искането ти? и ще бъде.

13. И рече Естир: Ако е угодно на царя, да се даде на Юдеите които са в Суса да направят и утре според днешното повеление, и да обесят на дърво десетте Аманови синове.

14. И заповяда царят да бъде така; и издаде се повеление в Суса, та обесиха десетте Аманови синове.

15. И събраха се Юдеите които бяха в Суса още и в четиринадесетият ден на месец Адар, та убиха триста мъже в Суса; върх користи обаче не туриха ръка.

16. А другите Юдеи които бяха по областите на царя събраха се та стоеха за живота си, и намериха упокоение от неприятелите си, и убиха от тези които ги мразеха седемдесет и пет тисящи, (върх користи обаче не туриха ръка,)

17. в тринадесетия ден на месец Адар; а в четиринадесетия ден на истия се упокоиха, и направиха в този ден пир и веселие.

18. Но Юдеите които бяха в Суса събраха се в тринадесетия и в четиринадесетия на истия; а в петнадесетия се упокоиха, и направиха в този ден пир и веселие.

19. Затова Юдеите селачите, които живееха в неоградените градове, правеха четиринадесетия ден на месец Адар ден на веселие и на пир, и ден добър, и проваждаха си делове едни на други.

20. И писа Мардохей тези събития, и проводи писма на всичките Юдеи които бяха по всичките области на цар Асуира, на ближните и на далечните,

21. като им определяваше да пазят четиринадесетия ден на месец Адар, и петнадесетия на истия, всяка година,

22. като дни в които Юдеите се упокоиха от неприятелите си, и месец в който скърбта им се обърна в радост, и плачът в добър ден, та да ги правят дни на пир и на веселие, и да си проваждат делове едни на други и дарове на сиромасите.

23. И приеха Юдеите онова което начнаха да правят и онова което им писа Мардохей;

24. защото Аман, синът на Амедата Агагеца, врагът на всичките Юдеи, ухитри против Юдеите да ги погуби и хвърли фур (сиреч жребие) да ги погуби и да ги изтреби.

25. Когато обаче дойде тя (Естир) пред царя, заповяда чрез писма да се върне на главата му злото му ухищрение което ухитри против Юдеите; и обесиха на дървото него и синовете му.

26. За това наименуваха тези дни Фурим, от името фур. Поради това, за всичките думи на това писмо, и за онова което видяха в това събитие и което се случи на тях,

27. Юдеите направиха устав, и приеха на себе си и на потомството си и на всички що се приложиха тям, да не престанат никога от да пазят тези два дена според писаното за тях и според времето им всяка година;

28. и тези дни да се поменуват и да се пазят във всеки век и във всеки род, във всяка област и във всеки град; и тези дни Фурим да се не отнемат от Юдеите, и да не престане поменът им от потомството им.

29. Тогаз Естир царицата, дъщерята на Авихаила, и Мардохей Юдеинът писаха втори път със всичкото пълновластие, за да утвърдят написаното за Фурима.

30. И проводи писма на всичките Юдеи в стоте и двадесет и седем области на Асуировото царство, с мирни и истинни думи,

31. за да утвърди тези дни Фурим във времената им както им определиха Мардохей Юдеинът и Естир царицата, и както определиха за себе си и за потомството си делото на постите и на вика им.

32. И с повелението на Естир потвърди се това дело на Фурима; и писа се в книга.