Старият Завет

Новият Завет

Естир 7:3 Цариградски (BG1871)

Тогаз отговори Естир царицата и рече: Ако съм намерила благодат пред тебе, царю, и ако е угодно на царя, животът ми да ми се даде на прошението ми, и народът ми на искането ми;

Прочетете пълната глава Естир 7

Изглед Естир 7:3 в контекст