Старият Завет

Новият Завет

Естир 3:1 Цариградски (BG1871)

След това възвеличи цар Асуир Амана сина на Амидата Агагеца, и възвиси го, и тури стола му над всичките князове които имаше около си.

Прочетете пълната глава Естир 3

Изглед Естир 3:1 в контекст