Старият Завет

Новият Завет

Естир 2:7 Цариградски (BG1871)

И той възпита Адаса (която е Естир,) дъщерята на стрика си, защото тя нямаше нито баща нито майка; и момичето бе прилично и красно на глед; което като умря баща му и майка му Мардохей го взе за своя дъщеря.

Прочетете пълната глава Естир 2

Изглед Естир 2:7 в контекст