Старият Завет

Новият Завет

Естир 2:2 Цариградски (BG1871)

И рекоха царските раби които му слугуваха: Да се потърсят за царя млади девици, красни на глед;

Прочетете пълната глава Естир 2

Изглед Естир 2:2 в контекст