Старият Завет

Новият Завет

Еремия 8:10 Цариградски (BG1871)

За то ще дам жените им на други, Нивите им на онези които ще ги наследят; Защото всеки, от малък до голям, Предал се е в лихоимство: От пророк до свещеник, Всеки прави лъжа.

Прочетете пълната глава Еремия 8

Изглед Еремия 8:10 в контекст