Старият Завет

Новият Завет

Еремия 41:16 Цариградски (BG1871)

И Иоанан Кариевът син и всичките началници на войските които бяха с него взеха от Масфа всичкия остатък на людете които върнаха от Исмаила Натаниевия син след като бе поразил той Годолия Ахикамовия син, юнаците ратни мъже, и жените, и децата, и скопците които върна от Гаваон,

Прочетете пълната глава Еремия 41

Изглед Еремия 41:16 в контекст