Старият Завет

Новият Завет

Еремия 41:14 Цариградски (BG1871)

И обърнаха се всичките люде които Исмаил бе запленил от Масфа, и отидоха с Иоанана Кариевия син.

Прочетете пълната глава Еремия 41

Изглед Еремия 41:14 в контекст