Старият Завет

Новият Завет

Еремия 41:10 Цариградски (BG1871)

И заплени Исмаил всичкия остатък на людете които бяха в Масфа, дъщерите на царя, и всичките оставени в Масфа люде, които Навузардан началникът на телохранителите беше препоръчил на Годолия Ахикамовия син; и заплени ги Исмаил Натаниевът син, и тръгна да замине при Амоновите синове.

Прочетете пълната глава Еремия 41

Изглед Еремия 41:10 в контекст