Старият Завет

Новият Завет

Еремия 37:17 Цариградски (BG1871)

тогаз проводи Седекия царят та го взе; и го попита царят скришно в дома си и рече: Има ли слово от Господа? А Иеремия рече: Има; и каза: В ръката на Вавилонския цар ще бъдеш предаден.

Прочетете пълната глава Еремия 37

Изглед Еремия 37:17 в контекст