Старият Завет

Новият Завет

Еремия 35:5 Цариградски (BG1871)

и турих пред синовете на дома на Рихавовците съсъди пълни с вино, и чаши, и рекох им: Пийте вино.

Прочетете пълната глава Еремия 35

Изглед Еремия 35:5 в контекст