Старият Завет

Новият Завет

Еремия 33:3-20 Цариградски (BG1871)

3. Въззови към мене, и ще ти отговоря, И ще ти покажа големи и тайни неща Които не знаеш.

4. Защото така говори Господ Бог Израилев За домовете на този град, И за домовете на Юдините царе, Които ще се съборят от окопи и от нож,

5. За онези които идат да ратуват против Халдейците, И да напълнят тези домове с труповете на человеците Които аз ще поразя в гнева си и в яростта си, И за всичките техни злини Аз скрих лицето си от този град:

6. Ето, аз ще донеса в него здраве и изцеление, и ще ги изцеля, И ще им открия изобилие на мир и на истина.

7. И ще върна пленниците Юдини И пленниците Израилеви, И ще ги съградя както по-напред;

8. И ще ги очистя от всичкото им беззаконие С което ми съгрешиха; И ще простя всичките им беззакония С които ми съгрешиха, И с които отстъпиха от мене.

9. И този град ще ми бъде име за веселие, Хвала и слава пред всичките народи на земята Които ще чуят всичкото добро което им аз правя, И ще се убоят и ще се разтреперят за всичкото добро И за всичкия мир който ще му направя.

10. Така говори Господ: Пак ще се чуе в това място За което вие казвате: Пусто е, без человек и без скот, - В Юдините градове и в Ерусалимските улици Които са пусти, без человек, И без жител, и без скот,

11. Глас на радост и глас на веселие, Глас на младоженец и глас на невеста, Глас на онези които ще казват: Хвалете Господа на Силите, Защото е благ Господ, Защото милостта му е във век, - И на онез които ще приносят благодарствени приношения в дома Господен; Защото ще върна пленниците на тази земя Както са били по-напред, говори Господ.

12. Така говори Господ Саваот: Пак на това място което е пусто, Без человек и без скот, И във всичките му градове Ще има пастирски жилища За да успокояват стадата.

13. В планинските градове, и в полянските градове, И в южните градове, и у Вениаминовата земя, И в околностите на Ерусалим, и в Юдините градове Ще заминат пак стадата Под ръката на онези които ги броят, говори Господ.

14. Ето, идат дни, говори Господ, И ще извърша онова добро слово което говорих За Израилевия дом и за Юдиния дом.

15. В онез дни и в онова време Ще направя да прозябне Давиду отрасъл на правда; И ще извърши съдба и правда на земята.

16. В онези дни Юда ще бъде спасен, И Ерусалим ще живее безопасно; И това е името с което ще се нарича: ГОСПОД ПРАВДА НАША.

17. Защото така говори Господ: Няма да оскудее от Давида человек Който да седи на престола на Израилевия дом;

18. Нито от Левитите, свещениците, ще оскудее пред мене человек Който да принося всезъжения, и да гори хлебни приношения, И да прави жъртви във всичките дни.

19. И биде слово Господне към Иеремия и рече:

20. Така говори Господ: Ако е възможно да разрушите завета ми за деня И завета ми за нощта, Щото да не става вече ден и нощ във времето си,

Прочетете пълната глава Еремия 33