Старият Завет

Новият Завет

Еремия 33:26 Цариградски (BG1871)

То ще отхвърля семето на Якова и на Давида раба си така Щото да не взема от семето му управители Върху семето на Авраама, на Исаака, и на Якова; Защото ще върна пленниците им, и ще ги помилвам.

Прочетете пълната глава Еремия 33

Изглед Еремия 33:26 в контекст